ЦІННІСНІ ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОГО РОМАНУ ФЕНТЕЗІ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (НІЛ ГЕЙМАН, МАРИНА І СЕРГІЙ ДЯЧЕНКИ)

Olga Viktorivnа Mokhnachova

Анотація


У статті досліджено особливості реалізації ціннісних пріоритетів у жанрі фентезі,
а також засоби їх проявлення з урахуванням національної ідентичності в романі Ніла Геймана «Американські боги» і романі Марини і Сергія Дяченків “Vita nostra”.


Ключові слова


фентезі; жанровий канон; ціннісні пріоритети; ініціація

Повний текст:

PDF

Посилання


Гейман Н. Американские боги / Н. Гейман ; пер. с англ. А. Комаринец. —М. : «Изд-во АСТ»; Ермак, 2003. —480 с.

Гейман Н. «Волшебная поляна была на самом деле»: Интервью [Электронный ресурс] / Н. Гейман. — Режим доступа: https://www.fantlab.ru/article892

Гейман Н. Почему наше будущее зависит от библиотек, чтения и фантазии: Лекция. — Oct. 29th, 2013. [Электронный ресурс] / Н. Гейман. —Режим доступа: http://busrra.livejournal.com/77534.html

Дяченко М. и С. Vita nostra. / М. и С. Дяченко. — М. : ЭКСМО, 2007. —250 с.

Каплан В. М. и С. Дяченко. Vita nostra. Изгоняющая страх [Электронный ресурс] / В. Каплан // Знамя. — № 10. — 2007. — Режим доступа: http://magazines.russ.ru/znamia/2007/10/ka25.html

Павлухина О. Литература фэнтези в контексте современной культуры: предпосылки, особенности жанра, читательская аудитория [Электронный ресурс] / О. Павлухина // Вестник Волжского

ун-та им. В.Н. Татищева. —Вып. № 4[14]. — Том 2. — 2013. — Режим доступа: http://cyberleninka.ru/

article/n/literatura-fentezi-v-kontekste-sovremennoy-kultury

Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности / С. Хантингтон ; пер. с англ. А. Башкирова. — М. : «Изд-во ACT» : «Транзиткнига», 2004. — 635 с.

Хоруженко Т. Жанровая модель фэнтези. Мифологический аспект проблемы / Т. Хоруженко. — LAP LAMBERT Academic Publishin, 2014. — 296 с.

Нагорна Л. Національна ідентичність в Україні [Монографія] / Л. Нагорна. — К. : ІПіЕНД, 2002. — 271 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.