Інтерсеміотичні тропи як жанротворчий чинник

Олена Єременко

Анотація


У статті проаналізовано жанротворчу функцію інтерсеміотичних тропів. На матеріалі збірки Є. Гуцала «Співуча колиска з верболозу: Окупаційні фрески» доведено, що проникнення художніх засобів суміжних мистецтв у структуру тексту відбувається на змістоформальному рівні. Особливу увагу приділено кінематографічній образності та прийомам образотворчих мистецтв.


Ключові слова


жанр; троп; інтерсеміотика; фрески

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Аршава І.Ф. Сучасний кінематограф і психологія мистецтва / І.Ф. Аршава, Т.В. Кулешова // Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр.; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. — Т. XI, ч. 7. — С. 16–26.

Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка / Григорій Грабович. —

К. : Основи, 1997. — 604 с.

Гуцало Є. Співуча колиска з верболозу: Окупаційні фрески / Євген Гуцало. — К. : Веселка, 1991. — 284 с.

Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве / Е.А. Кибрик // Вопросы философии. — 1966. — № 10. — С. 103–113.

Менегетти А. Кино, театр, бессознательное / Антоніо Менегетти. — Том 1. — М. : ННБФ Онтопсихология, 2001. — 384 с.

Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века [Текст] / В.П. Руднев. — М. : Аграф, 1997. — 384 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.