ЄВГЕН ГРИШКОВЕЦЬ ТА МІДДЛ-ЛИТЕРАТУРА ЗА ОЦІНКАМИ СУЧАСНИХ КРИТИКІВ

Yulia Serhiivna Belova

Анотація


У статті розглядається специфіка міддл-літератури як частина художньої системи, одним
з яскравих представників якої є Євген Грішковець. Для розкриття терміну «міддл-література» використовується визначення С. Чупрініна. Автор публікації аналізує характерні риси міддл-словесності. Розглядається проза Є. Грішковця в контексті міддл-літератури та акцентується їх зіставлення. Аналізуються критичні статті сучасників про художню прозу Є. Гришковця, уривки з його власних інтерв’ю; робиться висновок щодо успішного використання письменником простору міддл-арта для створення власних, несхожих ні на що літературних творів.


Ключові слова


міддл-література; критика; сприйняття; творчість; художній простір

Посилання


Абашева М. С чего начинается родина. Рецензия на книгу (Евгений Гришковец. Реки) [Электронный ресурс] / М. Абашева // Знамя. — 2006. — № 4. — Режим доступа: http://magazines.

russ.ru/znamia/2006/4/aba22.html

Гришковец Е. Планка: рассказы / Е. Гришковец. — Москва : Махаон, 2006. — 288 с.

Валуева Н.Н. «Миддл-литература» как составляющая современного литературного процесса / Н.Н. Валуева // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету

ім. Г.С. Сковороди. — Серия: Літературознавство. — 2012. — Вип. 1(1). —С. 28–34.

Елистратов В. Между “!!!!!!!!!” и стариком Хэмом (Евгений Гришковец. Рубашка) [Электронный ресурс] / В. Елистратов // Знамя. — 2005 — № 2. — Режим доступа: http://magazines.russ.ru/

znamia/2005/2/eli19.html

Ефросинин С. Актуальное одиночество Евгения Гришковца [Электронный ресурс] / С. Ефросинин // Новый мир. — 2006. —№ 11. — Режим доступа: http://magazines.russ.ru/novyi_

mi/2006/11/ef12.html

Маслова О. Роман о любви сегодня. Новый взгляд или вечное возвращение [Электронный ресурс] / О. Маслова // Континент. — 2007. — № 133. — Режим доступа: http://magazines.russ.ru:81/

continent/2007/133/ma14.html

Мережинская А. Ю. Художественная специфика русской «миддл-литературы» (на материале прозы 2000-х гг.) / А.Ю. Мережинская // Русская литература. Исследования : сб. науч. тр. — 2008. —

Вип. XII. — С. 1—21.

Ратгауз М. Евгений Гришковец. Рубашка [Электронный ресурс] / М. Ратгауз // Критическая Масса. — 2004. — № 2. — Режим доступа: http://magazines.russ.ru/km/2004/2/ra28.html

Сенчин Р. Рассыпанная мозаика. Рассказ в прозе тридцатилетних [Электронный ресурс] / Р. Сенчин // Континент. — 2006. — № 130. — Режим доступа: http://magazines.russ.ru:81/

continent/2006/130/se26.html

Урицкий А. Человеческие приключения. Тройная рецензия [Електронный ресурс] / А. Урицкий // Дружба народов. — 2005. — № 7. — Режим доступа: http://magazines.russ.ru/druzhba/2005/7/

uri16.html

Циплаков Г. Битва за гору Миддл [Электронный ресурс] / Г. Циплаков // Знамя. — 2006. —

№ 8. — Режим доступа: http://magazines.russ.ru/znamia/2006/8/cy11.html

Черняк М.А. Милд–литература в контексте современного литературного процесса: Массовая литература ХХ века. Учебное пособие / М.А. Черняк. — М. : Флинта, 2007. —С. 171–186.

Чупринин С. Звоном щита [Электронный ресурс] / С. Чупринин // Знамя. — 2004. — № 11. — Режим доступа: http://magazines.russ.ru/znamia/2004/11/chu13.html

Чупринин С. Русская литература сегодня: Жизнь по понятиям / С. Чупринин. — М. : Время, 2007. — 920 с.

Щукина К. Речевой образ города и горожанина (на материале малой прозы А. Кабакова и Е. Гришковца) / К. Щукина // Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов. — Волгоград, 2007. — С. 369–374.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.