«КВІТКОВІ» НАРИСИ УЛЯНИ КРАВЧЕНКО

Тетяна Іванівна Ткаченко

Анотація


У статті досліджується флористична символіка малої прози Уляни Кравченко. Зокрема, аналізується семантика квітів у художній рецепції та інтерпретації письменниці. Розкрито особливості авторської візії образів-символів та ідіостилю, а саме: синтез традиції та новаторства, зіставлення людських емоцій, абстрактних понять і філософських категорій зі світом флори, апеляція до читача-співавтора, використання кольорів та звуків як складників літературного тексту.

Ключові слова


модернізм; інтертекст; символ; паралелізм; персоніфікація; психологізм; відкритий фінал

Повний текст:

PDF

Посилання


Жайворонок В. Знаки української етнокультури / Віталій Жайворонок. — К. : Довіра, 2006. — 703 с.

Історія української літератури ХІХ ст. : у 2 кн. — Кн. 2: Підручник / за ред. акад. М.Г. Жулинського. — К. : Либідь, 2006. — 712 с.

Кравченко У. Вибрані твори / Уляна Кравченко ; вступ. ст. А. Каспрук. — К. : Держ. вид-во худож. літ-ри, 1958. — 498 с.

Кравченко У. Пам’яті друга: Вірші в прозі, статті, спогади, листи / Уляна Кравченко ; упоряд. і прим. Г.І. Огриза. — Л. : Каменяр, 1996. — 247 с.

Мифы народов мира. Энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. С.А. Токарев. — М. : Сов. Энциклопедия, 1991.

Хрестоматія української літератури і літературної критики ХІХ ст. : у 3 кн. — Кн. 3 / упоряд. Н. Гаєвської. — К. : КНУ, 1997. — 816 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.