CIEMNA TEOFANIA DOSTOJEWSKIEGO W ŚWIETLE ETNOGENETYCZNYM

Kaźmierczyk Zbigniew

Анотація


Artykuł przedstawia słowiański dualizm teologiczny w wybranych utworach literatury w ujęciu historycznym. Autor ukazuje słowiańską skłonność do inwersji teologicznej. Ujawnia się ona w widzeniu świata jako dzieła demiurga oraz w eksterioryzacji dobrego Boga w przestrzeni a-kosmicznej, gdzie przebywa on zwolniony od odpowiedzialności za kosmiczne zło. Wszechświat ten, oddany władzy Złego, rodzi słowiański uraz do tego co cielesne i materialne. Autor pracy dowodzi, że awersja ta, rodząc następnie indolencję wobec świata materii (manichejskiej hyle), paraliżuje zdolność Słowian do czynienia sobie ziemi demiurga poddaną.

Ключові слова


Bóg; inwersja; dualizm; ciało; materia; uraz; kompleks; bunt; afirmacja

Повний текст:

PDF (Język Polski)

Посилання


Boyce M. Zaratusztrianie. Wiara i życie, przeł. Z. Józefowicz-Czabak i B.J. Korzeniowski, Łódź, 1988.

Chwin S. Samobójstwo i “grzech istnienia”, Gdańsk (bez roku wydania).

Chwin S. Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni, Gdańsk (bez roku wydania).

Dostojewska A. Mój biedny Fiedia. Dziennik. Przełożył oraz wstępem i komentarzem opatrzył Ryszard Przybylski, Warszawa, 1971.

Dostojewski F. Dziennik pisarza 1876, t. II, przeł. M. Leśniewska, Warszawa, 1982.

Dostojewski F. Idiota, tłum. J. Jędrzejewicza, Warszawa, 1979.

Gieysztor A. Mitologia Słowian, oprac. A. Pieniądz, Warszawa, 2006.

Miłosz Cz. Zaczynając od moich ulic, Wrocław, 1990.

Miłosz Cz. Ziemia Ulro, Warszawa, 1982.

di Nola Alfonso M., Diabeł, przeł. I. Kania, Kraków, 1997.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. Zespół Biblistów Polskich, wyd. 2, Poznań, 1971.

Reinhardt H. Holbein, Berlin (bez roku wydania).

Rudolph K. Gnoza. Istota i historia późnoantycznej formacji religijnej, Kraków, 1995.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.