"KSIĘGA MYCH MARZEŃ" — KIJOWSKIE LATA BOLESŁAWA LEŚMIANA

Hanna Ratuszna

Анотація


Autorka omawia w swoim tekście okres młodości Bolesława Leśmiana, który poeta spędził w Kijowie, dokąd jego rodzice przeprowadzili się z Warszawy. Szczególna uwaga zostaje poświęcona wpływowi tego “ukraińskiego” okresu życia Leśmiana na jego dalszą twórczość poetycką, silnie nacechowaną wpływami romantycznymi, zwłaszcza tymi spod znaku tzw. szkoły ukraińskiej w poezji polskiej: ślady te manifestują się między innymi poprzez odmalowywanie ukraińskiego pejzażu, fascynację folklorem, nawiązania do ważnych postaci ukraińskiej kultury. Osobne miejsce zajmuje zagadnienie wizerunku Kijowa, jaki wyłania się z epistolografii Leśmiana z tego okresu. Poeta przebywał w Kijowie w latach: i w utworach z tego okresu pojawiają się już najważniejsze wątki, tematy, jakie poruszy on w swej późniejszej twórczości.

Ключові слова


Bolesław Leśmian; Kijów; Ukraina; modernizm; wątek; temat; wizerunek; poezja

Повний текст:

PDF (Język Polski)

Посилання


“Głos”, Warszawa 1897, nr 16, por. tamże, s. 200.

Leśmian B. Ideały, w: B. Leśmian, Utwory rozproszone. Listy, zebrał i oprac. J. Trznadel, Warszawa, 1962.

Leśmian B. Las, w: B. Leśmian, Utwory rozproszone. Listy, zebrał i oprac. J. Trznadel, Warszawa, 1962.

Leśmian B. Śród nocy, B. Leśmian, Utwory rozproszone. Listy, zebrał i oprac. J. Trznadel, Warszawa, 1962.

Leśmian B. Ubóstwo miłości, w: B. Leśmian, Utwory rozproszone. Listy, zebrał i oprac. J. Trznadel, Warszawa, 1962.

Leśmian B. Utwory rozproszone. Listy, pod red. J. Trznadla, Warszawa, 1962.

Leśmian B. Z cyklu “Sny”, w: B. Leśmian, Utwory rozproszone. Listy, zebrał i oprac. J. Trznadel, Warszawa, 1962.

Łopuszański P. Bolesław Leśmian. Marzyciel nad przepaścią, Warszawa, 2006.

Podraza-Kwiatkowska M. Epifanie młodopolskie, w: Stulecie Młodej Polski, pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków, 1995.

“Przegląd Tygodniowy”, Warszawa, 1898, nr 11

Przesmycki Z. Walka ze sztuką, w: Programy i dyskusje literackie, pod red. M. Podrazy — Kwiatkowskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1977

Trznadel J. Wstęp, w: B. Leśmian, Poezje wybrane, Kraków, 1974.

Trznadel J. Wstęp, w: B. Leśmian, Utwory rozproszone. Listy, zebrał i oprac. J. Trznadel, Warszawa, 1962.

Wanat A. W sprawie debiutu Bolesława Leśmiana, “Ruch Literacki”, 1964, z. 3.

Wasyłenko W. Ukraińskim tropem polskich pisarzy XIX i XX wieku, Poznań 1996.

Wasyłenko W. A. Wanat i J. Trznadel, Twórczość Leśmiana (próba przekroju), Warszawa, 1964.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.