ПРОБЛЕМА ҐЕНДЕРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В РАДЯНСЬКИХ СЮЖЕТАХ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІСТИКИ 1930-х років )

Оксана Степанівна Філатова

Анотація


У науковій розвідці на матеріалі української романістики 1930-х років здійснено спробу простежити схему нівеляції усталених ґендерних взаємин, а точніше – зміну традиційної ролі жінки в сім’ї та соціумі.


Ключові слова


роман, ґендер; образ; ідентичність; тип; «нова» реальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Агеєва В. Жіночий простір. Феміністичний дискурс українського модернізму / Віра Агеєва. – К. : Факт, 2003. – 320 с.

Бернадська Н.І. Український роман : теоретичні проблеми і жанрова еволюція : [моногр.] / Н.І. Бернадська. – К. : Академвидав, 2004. – 368 с.

Гундорова Т. Соцреалізм : між модерном і авангардом / Тамара Гундорова // Слово і час. – 2008. – № 4. – С. 14–21.

Дзюба І. Література соціалістичного абсурду (Твори українських радянських письменників 30-х років про індустріалізацію, колективізацію, розкуркулення, голод) / Іван Дзюба // Сучасність. –

– № 1. – С. 88–112.

Захарчук І. Війна і слово (Мілітарна парадигма літератури соціалістичного реалізму) / Ірина Захарчук. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2008. – 406 с.

Коллонтай А. Дорогу крылатому эросу! (Письмо к трудящейся молодежи) / А. Коллонтай // Молодая гвардия. – 1923. – № 3. – С. 111–124.

Копиленко О. Визволення / О. Копиленко. – Х. : Держвидав України, 1930. – 397 с.

Копиленко О. Народжується місто / О. Копиленко. – Х. : ДВОУ. Література і мистецтво, 1934. – 204 с.

Ле І. Історія радості // Ле І. Твори : в 3 т. / Іван Ле. – К. : Держ. вид-во художньої л-ри, 1955. – Т. 3. – 1955. – С. 9–315.

Матич О. Суета вокруг кровати (Утопическая организация быта и русский авангард) / О. Матич // Литературное обозрение. – 1991. – № 11. – С. 80–84.

Михайлова А.А. Ерос як естетична і поетологічна проблема української прози 20–30-х років XX століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Алла Анатоліївна Михайлова. – Дніпропетровськ, 2004. – 18 с.

Тимофеев Л.И. Теория литературы. Основы науки о литературе / Л.И. Тимофеев. – М. : Гос. учебно-пед. изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1948. – 384 с.

Хархун В.П. Соцреалістичний канон в українській літературі : ґенеза, розвиток, модифікації : [моногр.] / В.П. Хархун. – Ніжин : ТОВ «Гідромас», 2009. – 508 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.