Національні традиції пейзажної лірики У творчості Івана Перепеляка

Людмила Олександрівна Литвинюк

Анотація


У статті об’єктом дослідження постає пейзажна лірика, своєрідне трактування якої розкриває головну прикмету мистецько-філософського світогляду Івана Перепеляка. Увагу зосереджено на осмисленні та розкритті письменником соціальних проблем епохи.


Ключові слова


концепція; поетика; лірика; етюд; пейзаж; феномен; традиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Бандура О.М. Теорія літератури / О.М. Бандура. – К. : Рад. Школа, 1969. – 67 с.

Білецький О.І. В мастерской художника слова. Ч. 6: Изображение живой и мертвой природи // О.І. Білецький. Зібр. праць : у 5 т. – К. : Наукова думка, 1996. – Т. 3. – С. 444–489.

Даниленко В.Г. Лісоруб у пустелі. Письменник і літературний процес / В.Г. Даниленко. – К. : Академвидав, 2008. – 352 с.

Дністровий А. «Шістдесятники» – «дев’ятдесятники» : тяглість, розриви, конфронтація? / Анатолій Дністровий // Критика. – 2001. – № 10. – С. 18–20.

Іван Перепеляк. Матеріали до вивчення творчості поета в курсі «Українська література» для учнів загальноосвітніх шкіл та студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів І–ІV рів-

нів акредитації : метод. посіб. / Упорядкування В.І. Ковальова ; передмова О.В. Ковалевського. – Х. :

Майдан, 2002.– 196 с.

Перепеляк І.М. На березі світання / Іван Михайлович Перепеляк. – Х. : Прапор, 1976.– 23 с.

Перепеляк І.М. Над Сулою-рікою : поезії / Іван Михайлович Перепеляк. – Х. : Прапор, 1983.– 45 с.

Перепеляк І.М. Поезії та поеми : в 2 т. / Іван Михайлович Перепеляк ; передм. А. Ярещенка. – Х. :

Майдан, 2003. – Т. 1. – 428 с.

Перепеляк І.М. Поеми / Іван Михайлович Перепеляк. – Х. : Майдан, 2007. – 474 с. – («Поезія Слобожанщини»).

Перепеляк І.М. Тополина Оболонь : поезії / Іван Михайлович Перепеляк.– Х. : Майдан, 2011. – Том 1. – 488 с.

Прісовський Є.М. Українська радянська поезія 70-х років / Є.М. Прісовський. – К. : Знання, 1982. – 48 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.