НАРАТИВНА СПЕЦИФІКА КИТАЙСЬКОЇ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ПРОЗИ

Наталія Василівна Лендьєл

Анотація


У статті здійснено спробу визначити основні наративні моделі та специфіку сучасної китайської прози, а також проаналізувати поняття «наративізм» у китайській літературознавчій практиці.


Ключові слова


наративізм, постмодернізм; китайська проза; специфіка; наративна модель; літературознавство

Повний текст:

PDF

Посилання


Завидовская Е. Постмодернизм в современной прозе Китая : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.03 / Екатерина Александровна Завидовская ; Рос. гум. ун-т. – М., 2005. – 23 с.

Коваленко А. Литература и постмодернизм : учеб. пособ. / А. Коваленко. – М. : Изд-во РУДН, 2004. – 142 с.

Сіверська С. Наративні особливості автобіографічної прози кінця XX – початку XXI століття : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.06 / Світлана Федорівна Сіверська ; Терноп. нац. пед. ун-т

ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.

Тюпа В.И. Нарратология как аналитика повествовательного дискурса («Архиерей» А.П. Чехова) / В.И. Тюпа. – Тверь, 2001.

Урусов В. Соціальні трансформації та літературні процеси в Китаї в 80–90-і роки ХХ століття [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/dspace/bitstream/

handle/123456789/31333/22-Urusov-NEW.pdf?sequence = 3

Шмид В. Нарратология / В. Шмид. – М. : Языки славянской культуры, 2003. – 312 с.

Sun Dexi. New Views in the 90s’ Prose / Sun Dexi // Journal of Кaifeng university. – 1991. (Сун Десі Новий погляд на прозу 90-х [Електронний ресурс] / Сун Десі // Журнал Кайфенського універси-

тету. – 1991). – Режим доступу : http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-KFDX199901006.htm

Юе Цзінь. Важливі тенденції досліджень китайської літератури нового століття [Електронний ресурс] / Юе Цзінь. – Режим доступу : http://www.literature.org.cn/Article.aspx?id = 49079

Тан Вейшен. Парадигма моделі дослідження наратології за кордоном [Електронний ресурс] / Тан Вейшен // Сичуанський університет іноземних мов. – 2003. – № 2. – Режим доступу :

http://www.lw23.com/paper_17883661/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.