ФУНКЦІЇ ПОЄДНАННЯ ХУДОЖНЬОГО І НЕХУДОЖНЬОГО ПИСЬМА В ТРАКТАТІ ДМИТРА ТУПТАЛА (СВ. ДИМИТРІЯ РОСТОВСЬКОГО) «РОЗЫСК О РАСКОЛНИЧЕСКОЙ БРЫНСКОЙ ВѣРѣ»

Катерина Григорівна Борисенко

Анотація


У статті йдеться про історію розвитку жанру богословсько-полемічного трактату в україн-
ській літературі др. пол. XVII – XVIII ст., зокрема дискусії між православними авторами й російськими старовірами, визначаються етапи розвитку та характерні стилістичні особливості. Особлива увага приділяється художнім аспектам полемічного трактату Дмитра Туптала «Розыск о расколнической брынской вѣрѣ».


Ключові слова


бароко, полемічний трактат; Церква; православний; російські старовіри

Повний текст:

PDF

Посилання


Аристотель. Риторика / Аристотель // Аристотель. Поэтика. Риторика ; пер. с древнегр. – СПб. : Азбука, 2000. – С. 81–347.

Крыса Б. Феномен античности в процессе становления украинской поэзии / Б. Крыса // Отечественная философская мысль XI–XVII вв. и греческая культура / ред. кол. В.М. Ничик и др. – К. : Наукова думка, 1991. – С. 285–291.

Нічик В.М. Етичні погляди Д.С. Туптала / В.М. Нічик // Філософська

думка. – 1973. – № 2. – С. 79–93.

Нічик В. Києво-Могилянська академія : основні напрями філософування і Г. Сковорода / В. Нічик // Сковорода Григорій

: ідейна спадщина і сучасність. – К. : Інститут філософії НАН України, 2003. – С. 17–28.

Прокопович Ф. Про риторичне мистецтво / Феофан Прокопович

// Прокопович Ф. Філософські твори : у 3 т. – К. : Наукова думка, 1979. – Т. 1. – С. 101–477.

Туптало Дмитро (св. Димитрій Ростовський). Розыск о Расколнической брынской вѣрѣ / Дмитро Туптало. – К., 1748. – 560 арк.

Туптало Дмитро (св. Димитрій Ростовський). Руно орошенноє / Дмитро Туптало. – Чернігів, 1696. – 90 арк.

Ушкалов Л. Феномен української полемічної літератури // Ушкалов Л. Есеї про українське бароко. – К. : Факт – Наш час, 2006. – С. 121–132.

Фортунатов Н. Ритм художественной прозы / Н. Фортунатов // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве / отв. ред. Б. Егоров.

– Л. : Наука, ЛО, 1974. – С. 73–86.

Чижевський Д. Порівняльна історія слов’янських літератур : у двох книгах / Дмитро Чижевський ; пер. з нім. – К. : ВЦ «Академія

», 2005. – 288 с.

Шляпкин И.А. Св. Димитрій Ростовскій и его время / И.А. Шляпкин

/ Записки историко-филологического факультета императорского С.-Петерб. ун-та. – СПб., 1891. – Ч. XXIV. – 102 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.