МАТЕРІАЛЬНИЙ СВІТ БУТТЯ ВЕРХОВИНЦЯ У ТВОРЧОСТІ ІВАНА ЧЕНДЕЯ

Вікторія Василівна Бойко

Анотація


У статті йдеться про зосередженість Івана Чендея на відображенні селянського життя, зокрема селянської садиби. На прикладі аналізу текстів І. Чендея відтворюється особлива спорідненість селянина-верховинця з матеріальними концептами його буття: хатою, колискою, криницею, порогом тощо, які часто набувають сакрального змісту.


Ключові слова


матеріальний світ; sacrum (лат.); лейтмотив; топос; наратор

Повний текст:

PDF

Посилання


Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV–XVIII ст. / Фернан Бродель. – К. : Основи, 1995. – Т. 1: Структура повсякденності: можливе і неможливе. – 543 с.

Енциклопедія українознавства : загальна частина / Репр. відтвор. видання 1949 р. – К. : Віпол, 1994. – Т. 1. – 400 с.

Козій О. Повісті і романи І. Чендея : неореалістичний дискурс : дисертація на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Ольга Борисівна Козій. –

Кіровоград, 2007. – 209 с.

«…література не знає ніяких об’єктивних обставин для виправдання…» : листи Івана Чендея до Юрія Станинця // Екзиль (Ужгород). – 2007. – № 5. – С. 29–34.

Чендей І. Вибрані твори : в 2 т. / Іван Чендей. – К. : Дніпро, 1982. – Т. 1: Оповідання. Птахи полишають гнізда… : [роман]. – 623 с.

Чендей І. Вибрані твори : в 2 т. / Іван Чендей. – К. : Дніпро, 1982. – Т. 2: повісті. – 516 с.

Чендей І. Вікна в світ : [оповідання] / Іван Чендей. – К. : Дніпро, 1987. – 495 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.