ЗАСТОСУВАННЯ КОГНІТИВНО-КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Ольга Антонівна Копусь

Анотація


У статті на прикладі українських фольклорних, прозових та поетичних творів проілюстровано методику роботи з текстовим концептом і виокремлення історичних ознак культурного концепту; розкрито роль художнього контексту в моделюванні структури культурного концепту.


Ключові слова


текстовий концепт; культурний концепт; концептуальний аналіз; художній текст

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста : учеб. практикум [учеб. для вузов] / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин. – [6-е изд.]. – М. : Флинта : Наука, 2009. – 496 с.

Драч І.Ф. Лист до калини : [поезії, поеми] / І.Ф. Драч. – К. : Веселка, 1990. – 286 с.

Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури : [словник-довідник] / В.В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

Закувала зозуленька : антологія української народної творчості : пісні, прислів’я, загадки, скоромовки / [упоряд. Н.С. Шумада]. – К. : Веселка, 1989. – 606 с.

Литвин В. Концепція художньої деталі в «малій» прозі Григора Тютюнника / В. Литвин // Дивослово. – 1998. – № 11. – С. 7–9.

Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ковалів та ін. – К. : ВЦ «Академія», 1997. – 752 с.

Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику / В.А. Маслова. – М. : Флинта : Наука, 2007. – 296 с.

Новий тлумачний словник української мови / [уклад. В. Яременко, О. Сліпушко]. – К., 2006. – Т. 1. – 926 с.

Сосюра В.М. Вибрані твори : у 2 т. / В.М. Сосюра. – К. : Наук. думка, 2000. – Т. 1: Поетичні твори. – 648 с.

Тютюнник Г.М. Вибрані твори : [оповідання; повісті] / Г.М. Тютюнник. – К. : Дніпро, 1981. – 607 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.