ПРИГОДНИЦЬКО-ІСТОРИЧНА БЕЛЕТРИСТИКА АНДРІЯ КОКОТЮХИ: ДІАЛОГ З ТРАДИЦІЄЮ

Sofiia Filonenko

Анотація


У статті розглянуто діалог із художньою, науковою, публіцистичною традицією в  пригод- ницько-історичних романах Андрія Кокотюхи «Київські бомби» та «Справа отамана Зеленого». Висвітлюються способи перепрочитання усталених міфів радянської історіографії стосовно тероризму початку ХХ ст. та отаманщини періоду громадянської війни

Ключові слова


історичний роман, пригодницький роман; белетристика; міф; реконструкція

Повний текст:

PDF

Посилання


Багацька Л. Чому українські письменники взялись за історію? [Електронний ресурс] / Л. Багацька // Тиждень.ua. — 2012. — 29 березня. — Режим доступу : http://tyzhden.ua/Culture/46133

Булгаков М.А. Мастер и Маргарита : роман, рассказы / М.А. Булгаков.— М. : ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. — 672 с. — (Серия «Русская классика. ХХ век».).

Винниченко В. Відродження нації / В. Винниченко. Твори : в 3 т. — К., 1990. — Т. 3. — 542 с.

Винниченко В. Твори / В. Винниченко. — К. ; Харків : Рух, 1926. — Т. 9 : Драматичні твори :Дизгармонія; Щаблі життя. — 195 с.

Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста : роман / Ч. Диккенс. — М. : Правда, 1984. — 464 с.

Коваль Р. Отаман Зелений / Р. Коваль. — К. : Наш формат, 2014. — 560 с.

Кокотюха А.А. Київські бомби : роман / А. А. Кокотюха ; передм. Д.Б. Яневського. — Харків : Фоліо, 2014. — 379 с.

Кокотюха А.А. Справа отамана Зеленого. Українські хроніки 1919 року : роман / А.А. Кокотюха ; передм. Я. Файзуліна. — Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. — 304 с.

Лыскова М.И. Художественная литература как источник формирования массового исторического сознания: социально-флософский анализ : монография / М.И. Лыскова. — Тюмень :

Издательство ТГУ, 2007. — 144 с.

Нечаев С.Г. Катехизис революционера [Электронный ресурс] / С.Г. Нечаев. — Режим доступа : http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ nechaev.htm

Павличко С. Насильство як метафора (Дискурс насильства в українській літературі) // Теорія літератури [Текст] : наукове видання / С. Павличко ; упоряд.: В. Агеєва, Б. Кравченко. — К. : Основи, 2002. — С. 589–595.

Панченко В.Є. Творчість Володимира Винниченка 1902–1920 рр. у генетичних і типологічних зв’язках з європейскими літературами [Електронний ресурс] / В.Є. Панченко. — Режим до-

ступу : http://library.kr.ua/books/panchenko/p6.shtml#3.3.

Солдатенко В.Ф. Революційна доба в Україні (1917–1920 роки): логіка пізнання, історичні постаті, ключові епізоди / В.Ф. Солдатенко. — К. : Парламентське вид-во, 2011. — 568 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.