СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНОЦЕНТРИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТА (НА МАТЕРІАЛІ НОВОГО ПРОЧИТАННЯ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)

Nataliia Naumenko

Анотація


У статті репрезентовано спосіб нового прочитання поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки» з позицій синтезу мистецтв. Спільно зі студентами нефілологічного профілю викладачі української мови застосовують нові жанрові та стилетворчі концепти у  дослідженні архі- твору вітчизняної літератури, що відіграє значну роль у  становленні світогляду студента як носія української мови та культури.

Ключові слова


творчість Тараса Шевченка; романтизм; історичний твір; поема; опера; ораторія; синтез мистецтв

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаврилюк Н.І. Український поліметричний вірш : монографія / Н.І. Гаврилюк. — К. : Фенікс, 2009. — 252 с.

Гуляк А.Б. Деякі аспекти аналізу літературного твору : навч. посіб. / Гуляк А., Скоробагатько Н., Хропко П., Цуркан І. — К. : Науковий світ, 2000. — 124 с.

Клочек Г.Д. Емоціональний інтелект Тараса Шевченка / Г. Клочек // Літературна Україна. — № 8 (5537). — 20 лютого 2014 р. — С. 10–11.

Лепкий Б. Про життя і творчість Тараса Шевченка / Б. Лепкий. — К. : Університетське видавництво «Пульсари», 2005. — 140 с. — (Репринтне видання 1919 року).

Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [aвт.-уклад. Ю.І. Ковалів]. — К. : Академія, 2007. — Т. 1 : А (аба)—Л (лямент). — 608 с.

Поліщук Я.О. Література як геокультурний проект : монографія / Я.О. Поліщук. — К. : Академвидав, 2008. — 304 с.

Семенюк Г.Ф. Літературна майстерність письменника : підручник / Семенюк Г., Гуляк А., Науменко Н. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. — 367 с.

Степанишин Б.І. Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка в школі : метод. посіб. для вчит. / Б.І. Степанишин. — К. : Проза, 1998. — 384 с.

Шевченко Т.Г. Гайдамаки [Електронний ресурс] / Т.Г. Шевченко. — Режим доступу : www.poetryclub.ua

Donington, R. The Rise of Opera / Robert Donington. — N. Y. : Scribners’ Sons, 1981. — XVI. — 279 p.

Hodeir, A. Les formes de la musique / André Hodeir. — Paris : Seghers, 1995. — VII. — 212 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.