ОБРАЗ ІВАНА БОГУНА В ОДНОЙМЕННІЙ ПОВІСТІ Я. КАЧУРИ (СПРОБА ОБ’ЄКТИВНОГО АНАЛІЗУ)

Tetiana Tabunshchyk

Анотація


У статті досліджено вплив ідеологічного фактору на історико-пригодницькі повісті 30-х років ХХ ст. Зокрема, на матеріалі повісті «Іван Богун» Я. Качури простежено процес художньої коре- ляції історичного матеріалу залежно від політичних поглядів автора.

Ключові слова


історико-пригодницька повість; історизм; історичний матеріал; ідеологічний фактор

Повний текст:

##common.remote## PDF

Посилання


Буряк Б.С. Яків Качура. Життя і творчість / Б.С. Буряк. — К. : Рад. письм., 1962. — 151 с.

Качура Я. Вибрані твори / Я. Качура. — К. : Рад. письм., 1953. — 151 с.

Разживін В.М. Жанрово-стильові особливості української історичної повісті 20–30-х років ХХ століття : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська літе-

ратура» / Віктор Миколайович Разживін. — Дніпропетровськ, 2008. — 21 с.

Cиротюк М.Й. Українська історична проза за 40 років / М.Й. Сиротюк. — К. : Рад. письм., 1958. —

с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.