КОНЦЕПТ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ ЕМІГРАНТІВ У РОМАНАХ «РІВНОВАГА» В. ВИННИЧЕНКА І «ЗАПЛАКАНА ЄВРОПА» Н. ДОЛЯК

Liudmyla Danylenko

Анотація


У статті здійснено спробу дослідити зображення проблеми української еміграції в  романах «Рівновага» В. Винниченка і  «Заплакана Європа» Н. Доляк, а  також зіставити особливості відображення світу і  героїв у  ньому авторами, життя та  творчість яких розділяє століт- ній проміжок. Схарактеризовано морально-етичні й ідейні цінності в  умовах вибору між Батьківщиною і чужиною.

Ключові слова


роман; еміграція; художнє зіставлення; морально-етичні цінності; ідейні пріоритети

Повний текст:

PDF

Посилання


Белімова Т. «Заплакана Європа» Наталки Доляк — роман-симптон сучасної української літерату-

ри [Електронний ресурс] / Т. Белімова. — Режим доступу : http://probapera.org/publication/13/24618/

zaplakana-evropa-natalky-dolyak--roman-symptom-suchasnoji-ukrajinskoji-literatury.html

Винниченко В. Рівновага : роман із життя емігрантів [Електронний ресурс] / В. Винниченко // В. Винниченко. Твори. — Вид. 2-ге. — К. ; Відень : Дзвін, 1919. — Т. 6. — 274 с. — Режим доступу :

http://diasporiana.org.ua/proza/7171-vinnichenko-v-tvori-t-6-rivnovaga/

Доляк Н. Заплакана Європа : роман / Н. Доляк ; передм. В. Гранецької ; худож. О. Семякін. — Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. — 288 с. ; іл.

Пастух Б. Морально-етична концепція в призмі психологізму (на матеріалі роману Володимира Винниченка «Рівновага») [Електронний ресурс] / Б. Пастух. — Режим доступу : http://lnu.edu.ua/

faculty/jur/publications/visnyk27/Statti27_Pastukh


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.