НОВІТНІЙ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР І СУЧАСНА ДРАМАТУРГІЯ: ІНТЕРМЕДІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Leonid Zakaliuzhnyi

Анотація


У статті на матеріалі п’єс українських, польських і  російських письменників розглядається інтермедіальність як іманентна властивість драматургії 2000-х  рр., що постала в  умовах новітнього інформаційно-комунікативного простору. Автор простежує різні форми прояву звернення сучасних драматургів до засобів кіно, телебачення та цифрових медіа у  процесі художніх пошуків, пов’язаних із розширенням комунікативних можливостей творів, написаних для сцени.

Ключові слова


драматургія; інтермедіальність; комунікація; медіа; постдраматичний театр

Повний текст:

PDF

Посилання


Асмут Б. Вступ до аналізу драми / Б. Асмут ; пер. з нім. С. Соколовської, Л. Федоренко ; [за наук. ред. д-ра філол. наук, проф. О. Чиркова]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 220 с.

Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція / Ж. Бодріяр ; пер. з фр. В. Ховхун. — К. : Вид-во Соломії Павличко, 2004. — 230 с.

Крим А. Фракція / А. Крим, О. Прогнімак // Київ. — 2005. — № 11. — С. 100–120.

Левченко О. Театр у системі філософської антропології : монографія / О. Левченко. - К. : Нац. центр театр. мистец. ім. Леся Курбаса, 2012. - 296 с.

Леман Х.-Т. Постдраматический театр / Х.-Т. Леман ; [пер. с нем., вступ. ст. и коммент. Н. Исаева; предисл. А. Васильев]. - М. : ABCdesign, 2013.- 312 с.

Липовецкий М. Перформансы насилия: Литературные и театральные эксперименты «новой драмы» / М. Липовецкий, Б. Боймерс. — М. : Новое литературное обозрение, 2012. - 376 с.

Масловська Д. Усе у нас гаразд / Д. Масловська // Сповідь після зламу: Антологія сучасної польської драматургії ; [пер. з пол. ; вступ. ст. Р. Павловський]. - К. : Темпора, 2014. - С. 309–350.

Слаповский А. Самая настоящая любовь: пьесы для больших и малых театров / А. Слаповский. - М. : Время, 2011. - 608 с. - (Серия «Самое время!»).

Шестакова Э. Теоретические аспекты соотношения текстов художественной литературы и массовой коммуникации : специфика эстетической реальности словесности Нового времени /

Элеонора Шестакова. — Донецк : Норд-Пресс, 2005. — 441 c.

Babecki M. Tekst dramatyczny w dobie komunikowania telewizyjnego. Strategie formatowania przekazu // Dramat made (in) Poland ; [Red. W. Baluch]. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2009. - S. 91–107.

Bignell J. Big Brother. Reality TV in the Twenty-first Century / Jonathan Bignell. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2005. - 190 p.

Hutchings S. Russian Literary Culture in the Camera Age. The Word as Image / Stephen Hutchings. - London and New York : RoutledgeCurzon, 2004. - 225 p.

Kavka M. Love`n the Real; or, How I Learned to Love Reality TV / Misha Kavka // The Spectacle of the Real : From Hollywood to “Reality” TV and Beyond. - Bristol; Portland : Intellect Books, 2005. - P. 93–103.

Koepnick L. Framing Attention Windows of Modern German Culture / Lutz Koepnick. - Baltimore :

The Johns Hopkins University Press, 2007. - 299 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.