РОДИНА ЯК ЦЕНТР УСЕСВІТУ ЗАКАРПАТСЬКОГО СЕЛЯНИНА У ТВОРЧОСТІ ІВАНА ЧЕНДЕЯ

Victoriia Bojko

Анотація


У статті йдеться про родину як центр творчого всесвіту Івана Чендея. Спорідненість духо- вного і тілесного рівня, яка виникала між людьми у верховинській садибі, знаходить відтворення в оповіданнях, повістях і романах закарпатського письменника. Адже найчастіше це були най- ближчі кревняки, сім’я чи родина, рід. Акцентуація на родинній спорідненості стала у текстах І.  Чендея синтезом автобіографічності його творів із архетипною основою закарпатського народного світобачення.

Ключові слова


побут; архетип; архетипний образ; ґражда; прототип; часопростір

Повний текст:

PDF

Посилання


Жулинський М. Духовна свіча Івана Чендея / Микола Жулинський // Чендей І. Вибране : в 2 т. —

Ужгород : Карпати, 2002. — Т. 1 : Оповідання, повісті. — С. 5–14.

Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство : посібник / Н.В. Зборовська. — К. : Академвидав, 2003. — 392 с.

Іванишин В. Тезаурус до курсу «Теорія літератури» / Василь Іванишин. — Дрогобич : ВФ «Відродження», 2007. — 112 с.

Керлот Х.Э. Словарь символов / Керлот Хуан Эдуардо. — М. : «REFL-book», 1994. — 608 с.

Чендей І. Вибрані твори : в 2-х т. / Іван Чендей. — К. : Дніпро, 1982. — Т. 1 : Оповідання. Птахи полишають гнізда… : роман / Передм. М. Жулинського. — 623 с.

Чендей І. Вибрані твори : в 2-х т. / Іван Чендей. — К. : Дніпро, 1982. — Т. 2 : повісті. — 516 с.

Чендей М. Ідейно-естетичні засади творчості Івана Чендея (на матеріалі щоденникових записів 1953–1964 років) / Марія Чендей // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. —

Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. — Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2007. — С. 6–10.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.