Літературний процес: методологія, імена, тенденції

Редколегія

Бондарева Олена Євгенівна – проректор з науково-методичної роботи та розвитку лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор (голова редколегії);

Єременко Олена Володимирівна – директор Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор (заступник голови редколегії);

Кудряшова Оксана Валентинівна – доцент кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент (випусковий редактор);

Борисенко Катерина Григорівна – доцент кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент;

Буніятова Ізабелла Рафаїлівназавідувач кафедри германської філології Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор;

Волошук Лариса Валентинівна – доцент кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент;

Іллінська Ніна Іллівна – завідувач кафедри англійської мови і літератури Херсонського державного університету, доктор філологічних наук, професор;

Караман Станіслав Олександрович – завідувач кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор;

Мережинська Ганна Юріївна – завідувач кафедри історії російської літератури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор;

Поліщук Ярослав Олексійович – професор кафедри української літератури і компаративістики Іінституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор;

Сінченко Олексій Дмитрович – доцент кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент;

Ткаченко Анатолій Олександрович – професор кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор;

Чеснокова Ганна Вадимівна – професор кафедри англійської філології Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент;

Лавський Ярослав – завідувач кафедри філологічних досліджень «Схід – Захід» Інституту полоністики Білостоцького університету (Польща), хабілітований доктор гуманітарних наук, професор;

Яніцька Анна – науковий працівник кафедри філологічних досліджень «Схід – Захід» Інституту полоністики Білостоцького університету (Польща), доктор гуманітарних наук, професор;

Хланьова Тереза – доцент кафедри східноєвропейських студій філософічного факультету Карлового університету (Чеська Республіка), доктор гуманітарних наук, доцент;

Герард Стен – професор, завідувач лабораторії когнітивної метафори Амстердамського вільного університету (Нідерланди), доктор лінгвістики й когнітології, професор;

Віллі ван Пір – професор Інституту літературознавства та іноземних мов Мюнхенського університету імені Людвіга Максиміліана (Німеччина), доктор міжкультурної герменевтики, професор;

Віндер Віанна – доцент Педагогічного інституту Стерлінзького університету (Великобританія), доктор з англійської мови та літератури, професор.


Засновник: Київський університет імені Бориса Грінченка

Індексується Google Scholar


Зображення домашньої сторінки журналу

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21167-10967 ПР від 13.02.2015 р., видане Державною реєстраційною службою України

 

 

 Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2412-2475