1.
Zbigniew K. CIEMNA TEOFANIA DOSTOJEWSKIEGO W ŚWIETLE ETNOGENETYCZNYM. LPMIT [інтернет]. 11, Березень 2016 [цит. за 23, Січень 2022];(4). доступний у: https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/258