Zbigniew, Kaźmierczyk. «CIEMNA TEOFANIA DOSTOJEWSKIEGO W ŚWIETLE ETNOGENETYCZNYM». Літературний процес: методологія, імена, тенденції, no. 4 (Березень 11, 2016). дата звернення Січень 23, 2022. https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/258.