Бровко, О. «ІНТЕРМЕДІАЛЬНЕ ПРОЧИТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ». Літературний процес: методологія, імена, тенденції, вип. 17, Червень 2021, с. 81-83, doi:10.28925/2412-2475.2021.17.10.