[1]
F. Tomaszewski, «IZAAK EMMANUIŁOWICZ BABEL I GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI», LPMIT, вип. 4, Бер 2016.