[1]
Łukasz Zabielski, «"UKRAIŃSKI SMAK" W "ZIEMIAŃSTWIE POLSKIM" KAJETANA KOŹMIANA», LPMIT, вип. 4, Бер 2016.