[1]
A. Bajda, «INTELEKTUALNE WALORY POWIEŚCI KRYMINALNYCH (NA PRZYKŁADZIE TWÓRCZOŚCI MARKA KRAJEWSKIEGO)», LPMIT, вип. 6, Бер 2016.