Вишницька, Ю. В. (2016) «ТЕКСТОВА ПОЛІВАРІАТИВНІСТЬ МІФОЛОГІЧНОГО СЦЕНАРІЮ ПОЧАТКУ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ КОСМОГОНІЧНИХ ТА АНТРОПОГОНІЧНИХ МІФІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ СЕРГІЯ ЖАДАНА)», Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (4). доступний у: https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/238 (дата звернення: 25Травень2022).