Bajda, A. (2016) «INTELEKTUALNE WALORY POWIEŚCI KRYMINALNYCH (NA PRZYKŁADZIE TWÓRCZOŚCI MARKA KRAJEWSKIEGO)», Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (6). доступний у: https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/201 (дата звернення: 3Липень2022).