Zbigniew, Kaźmierczyk. 2016. «CIEMNA TEOFANIA DOSTOJEWSKIEGO W ŚWIETLE ETNOGENETYCZNYM». Літературний процес: методологія, імена, тенденції, вип. 4 (Березень). https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/258.