Bajda, Anna. 2016. «INTELEKTUALNE WALORY POWIEŚCI KRYMINALNYCH (NA PRZYKŁADZIE TWÓRCZOŚCI MARKA KRAJEWSKIEGO)». Літературний процес: методологія, імена, тенденції, вип. 6 (Березень). https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/201.