ВІРЧЕНКО, Т. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ: АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР КРІЗЬ ПОКОЛІННЄВУ ПРИЗМУ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, [S. l.], n. 12, 2019. Disponível em: https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/437. Acesso em: 22 січ. 2022.