CHOMIK, P. KULT ŚWIĘTYCH PRAWOSŁAWNYCH W MONASTERACH WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO W XVI WIEKU. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, [S. l.], n. 4, 2016. Disponível em: https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/270. Acesso em: 29 січ. 2022.