Бровко, О. (2013). Сучасні версії українського роману в новелах: інтермедіальний вимір. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (2). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/6