Ніколіч, А., & Чайка-Лукович, І. (2022). Література опору з позиції діахронії, сучасності, перспективи. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (18), 57–61. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.18.8