Вишницька, Ю. В. (2016). ТЕКСТОВА ПОЛІВАРІАТИВНІСТЬ МІФОЛОГІЧНОГО СЦЕНАРІЮ ПОЧАТКУ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ КОСМОГОНІЧНИХ ТА АНТРОПОГОНІЧНИХ МІФІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ СЕРГІЯ ЖАДАНА). Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (4). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/238