(1)
Бровко, О. Сучасні версії українського роману в новелах: інтермедіальний вимір. LPMIT 2013.