(1)
Черкашина, Т. Ю. МЕМУАРНО-АВТОБІОГРАФІЧНІ СПОГАДИ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ І ГРОМАДСЬКИХ ДІЯЧІВ ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ЛІТЕРАТУРНИЙ ВИМІР. LPMIT 2016.