(1)
Tomaszewski, F. IZAAK EMMANUIƁOWICZ BABEL I GUSTAW HERLING-GRUDZIƃSKI. LPMIT 2016.