(1)
Філатова, О. С. ПРОБЛЕМА ҐЕНДЕРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В РАДЯНСЬКИХ СЮЖЕТАХ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІСТИКИ 1930-х років ). LPMIT 2016.