(1)
Bajda, A. INTELEKTUALNE WALORY POWIEŚCI KRYMINALNYCH (NA PRZYKŁADZIE TWÓRCZOŚCI MARKA KRAJEWSKIEGO). LPMIT 2016.