(1)
Kobsar, O. МЕТОДОЛОГІЯ МІФОПОЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ (НА ПРИКЛАДІ МІФОЛОГІЧНОЇ ДРАМИ). LPMIT 2015.