[1]
Бровко, О. 2013. Сучасні версії українського роману в новелах: інтермедіальний вимір. Літературний процес: методологія, імена, тенденції. 2 (Квіт 2013).