[1]
Kobsar, O. 2015. МЕТОДОЛОГІЯ МІФОПОЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ (НА ПРИКЛАДІ МІФОЛОГІЧНОЇ ДРАМИ). Літературний процес: методологія, імена, тенденції. 5 (Груд 2015).