ОБРАЗ ЛЮДИНИ ПРАЦІ В ОДАХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ XIX СТ.

Автор(и)

  • Катерина Богатирьова Київський національний торговельно-економічний університет
  • Ольга Дубініна Київський національний торговельно-економічний університет https://orcid.org/0000-0001-5688-6806

Ключові слова:

ода, людина, соціальна несправедливість, праця, XVIII ст., Просвітництво

Анотація

Твори європейських авторів XVII – XVIII ст. (німецького поета Якоба Крістофеля фон Гріммельзгаузена, нідерландського Віллема Годсхалка ван Фоккенбрюха, шотландського майстра поетичного слова Роберта Бернса) були проникнуті глибокою повагою та симпатією до простих трударів, руками яких створювалися всі матеріальні блага у державах. Прогресивні ідеї європейських просвітителів поступово поширилися й на територію України і вплинули на творчість вітчизняних одописців Василя Капніста і Костянтина Пузини, які прагнули захистити інтереси селянства і сподівалися, що після скасування кріпосного права настане епоха верховенства закону та демократії. Ода була не тільки «високим» жанром для прославлення монархів, їх нащадків, членів сімей, а під впливом прогресивних ідей Просвітництва, стала своєрідною трибуною для висловлення громадянського протесту проти соціальної несправедливості, жорстокості, нерівності, насильства, беззаконня, свавілля в царській імперії. Поступово адресат оди виходить за рамки жанру, відбувається процес деканонізації. У статті проаналізовано реалістичні образи людей праці в одах вітчизняних поетів XVIII – XIX ст. Василя Капніста (1758 – 1823) та Костянтина Пузини (1790 – 1850), які продовжили традиції європейських поетів і стали на захист закріпаченого й безправного селянства. Українські поети в своїх одах проголосили основний принцип просвітителів – станову рівність та братерство, вони вірили, що прийде час, коли всі громадяни будуть жити в злагоді, спокої і поважатимуть один одного. Автори реалістично описали життя безправного українського селянства в імперській Росії, стали на захист пригнобленого народу, засудили кріпосницьку систему як суспільне зло, підкреслили повне безправ’я і соціальну незахищеність кріпака. У створенні образу людини праці простежується культура взаємин між різними соціальними станами, поети-просвітителі висловили власні філософські погляди на державу, правителів, нестерпне і злиденне життя підданих. Біографічний метод використано частково для розкриття життя творців од та їх художньо-мистецьких й естетичних орієнтирів; компаративний метод аналізу обрано для простеження історико-літературної динаміки жанру оди в контексті різних культурно-мистецьких напрямів – класицизму та просвітництва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Опубліковано

2021-06-30

Як цитувати

Богатирьова, К., & Дубініна, О. (2021). ОБРАЗ ЛЮДИНИ ПРАЦІ В ОДАХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ XIX СТ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (17). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/532

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства