Рецензенту

Здійснення рецензування

 

1. Процедура рецензування передбачає двостороннє «сліпе» (double-blind) рецензування, коли автор та рецензент не знають один про одного.

 

2. Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального секретаря журналу.

 

3. Після отримання надісланої на розгляд статті рецензент оцінює можливість рецензування матеріалів (відповідність власної кваліфікації, напрям досліджень автора, відсутність конфлікту інтересів). У разі наявності будь-яких конкуруючих інтересів рецензент має відмовитися від рецензування й повідомити про це редакційну колегію (упродовж 2–3 днів).

 

 

4. Рецензування статті триває два тижні з моменту отримання статті на розгляд, після чого рецензент надсилає до редакції рукопис статті із власними зауваженнями і висновком.

 

 

5. Опрацьований автором рукопис упродовж місяця надходить рецензенту на повторний розгляд. Рецензенту надається 7-8 днів для оцінки виправлених зауважень та підготовки висновку.

 

6. Після остаточного опрацювання статті рецензент готує мотивований висновок щодо можливості публікації статті.

 

Пам’ятка рецензенту

 

1. Рецензування має на меті усунення неякісних наукових досліджень та сприяння узгодженню інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, у якій виконувалось дослідження.

2. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її наукову значущість, новизну та практичну цінність. Також визначають відповідність рецензованої статті принципам етики в наукових публікаціях і надають рекомендації у разі їх порушення.

 

3. Надіслані на рецензування рукописи є інтелектуальною власністю авторів та належать до відомостей, що не підлягають розголошенню.

 

4. Не можна робити копії надісланої на рецензування статті чи використовувати інформацію про зміст статті до її публікації.

 

 

5. Рецензування триває на засадах конфіденційності. Інформація про статтю (строки отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів та остаточне рішення щодо публікації) не повідомляється нікому, окрім авторів та рецензентів.

 

6. У разі наявності ознак недостовірності чи фальсифікації матеріалів статті рецензент звертається до редакційної колегії з вимогою колективного розгляду рецензованої статті.

 

 

7. Якщо рецензент не впевнений у тому, що його кваліфікація відповідає напряму дослідження, або наявний конфлікт інтересів результатів дослідження з особистими розробками рецензента він повинен відмовитися від рецензування.