РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА

Склад редколегії

Руснак Ірина Євгенівна – професор кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук (голова редколегії); i.rusnak@kubg.edu.ua

 

 

Єременко Олена Володимирівна – директор Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор (заступник голови редколегії);

o.yeremenko@kubg.edu.ua

 

 

Євтушенко Світлана Олександрівна – доцент кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук (випусковий редактор);

s.yevtushenko@kubg.edu.ua

 

Плющик Оксана Валентинівна – доцент кафедри української літератури і компаративістики Інститут філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент; o.pliushchyk@kubg.edu.ua

 

Буніятова Ізабелла Рафаїлівна – завідувач кафедри германської філології Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор; i.buniiatova@kubg.edu.ua

 

Гайдаш Анна Владиславівна – доцент кафедри германської філології Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук;

a.haidash@kubg.edu.ua

 

Ільїнська Ніна Іллівна – завідувач кафедри світової літератури і культури імені проф. О. Мішукова Херсонського державного університету, доктор філологічних наук, професор

 

Караман Станіслав Олександрович – завідувач кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; s.karaman@kubg.edu.ua

 

 

Левко Уляна Елізбарівна – доцент кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук; u.levko@kubg.edu.ua

 

Мережинська Ганна Юріївна – професор кафедри історії російської літератури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор

 

Поліщук Ярослав Олексійович – професор Східного Інституту Університету імені Адама Міцкевича в Познані, доктор філологічних наук, професор (Польща)

 

Ткаченко Анатолій Олександрович – професор кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор

 

Чеснокова Ганна Вадимівна – професор кафедри англійської філології та перекладу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент; a.chesnokova@kubg.edu.ua

 

 

Лавський Ярослав – завідувач кафедри філологічних досліджень «Схід – Захід» Інституту полоністики Білостоцького університету, доктор ґабілітований гуманітарних наук, професор (Польща)

 

Яніцька Анна – науковий працівник кафедри філологічних досліджень «Схід – Захід» Інституту полоністики Білостоцького університету, доктор гуманітарних наук, професор (Польща)

 

Хланьова Тереза – доцент кафедри східноєвропейських студій Філософського факультету Карлового університету, доктор гуманітарних наук, доцент (Чеська Республіка)

 

 

Герард Стен – професор, завідувач лабораторії когнітивної метафори Амстердамського вільного університету, доктор лінгвістики й когнітології, професор (Нідерланди)

 

 

Віллі ван Пір – професор Інституту літературознавства та іноземних мов Мюнхенського університету імені Людвіга Максиміліана, доктор міжкультурної герменевтики, професор (Німеччина)

 

Вандер Віана – доцент Педагогічного інституту Стерлінзького університету, доктор з англійської мови та літератури, професор (Велика Британія)

 

 

Жмудзка-Бродніцка Моніка – прес-секретар Академії фізичного виховання і спорту ім. Єнджея Снядецького в Гданську, кандидат гуманітарних наук (Польща)

 

Етична політика журналу

Редакційна політика наукового видання «Літературний процес: методологія, імена, тенденції» передбачає дотримання етичних норм, усталених міжнародною науковою спільнотою, та рекомендацій Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics: http://publicationethics.org)

 

Члени редакційної колегії уважно розглядають будь-які можливі суперечливі питання (фінансові, академічні, особисті тощо). У разі підтвердження підозр щодо плагіату чи фальсифікації результатів статтю буде відхилено.

 

Автори залишають за собою право на авторство статей, опублікованих у журналі.

 

Політика рецензування

Усі наукові статті, які надійшли до редакції, проходять рецензування. Рецензування орієнтоване на об’єктивну оцінку змісту наукової статті, її відповідності актуальним проблемам науки й вимогам журналу та передбачає комплексний аналіз переваг і недоліків статті.

 

Науковий журнал «Літературний процес: методологія, імена, тенденції» застосовує процедуру подвійного «сліпого» рецензування – оцінка рукопису статті двома рецензентами без повідомлення імені автора та іншого експерта. Автор також не знає імен рецензентів. Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускового редактора журналу.

 

Здійснення рецензування

1. Редакція перевіряє надіслані статті на антиплагіат за допомогою відповідного програмного забезпечення.

 

2. Редакційна колегія призначає для рецензування рукопису двох незалежних експертів за профілем дослідження. Рецензенти упродовж двох тижнів оцінюють статтю.

 

3. Редакція надсилає автору рукопис статті з зауваженнями рецензентів та пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті. Автору надано місяць для виправлення зауважень та повторного надсилання статті до редакції.

 

4. Виправлений варіант погоджується з рецензентами, які роблять висновок про можливість публікації. У разі відхилення рецензентами статті редакція надсилає автору письмове повідомлення.

 

 

Політика відкритого доступу

Журнал практикує політику безкоштовного негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу відповідно до Будапештської Декларації відкритого доступу.

 

Тип ліцензії Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

 

Опубліковані статті розміщені в Інституційному репозиторії Київського університету імені Бориса Грінченка та інформаційному ресурсі «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.