Про журнал

Офіційна інформація

 

«Літературний процес: методологія, імена, тенденції» – це наукове видання Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

 

Проблематика журналу охоплює питання літературознавства, теорії літератури та методики її викладання, інтермедіальних зв'язків, історії літератури, міфопоетики та поетики загалом. Особливе місце займають розвідки науковців у царині грінченкознавства.

 

Галузь науки: філологія

Засновник: Київський університет імені Бориса Грінченка

 

«Літературний процес: методологія, імена, тенденції» входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (протокол № 41 від 17.01.2014).

 

Періодичність публікації:

2 випуски на рік.

 

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, німецька, італійська. французька. іспанська, турецька.

 

Тематика журналу: українська й зарубіжна літератури, теорія й історія літератури, гендерні й інтермедіальні студії, компаративістика, міфопоетика, семіотика, грінченкознавство тощо.