ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: методологія, імена, тенденції

Засновник: Borys Grinchenko Kyiv University

Індексується Google Scholar

 

Зображення домашньої сторінки журналу
 
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21167-10967 ПР від 13.02.2015 р., видане Державною реєстраційною службою України
 
 

Про нас

Про журнал

Офіційна інформація

Тематика журналу

Редакційна політика

Склад редколегії

Етична політика журналу

Політика рецензування

Політика відкритого доступу

Автору

Як подати статтю?

Авторська Угода

Рецензенту

Пам'ятка рецензенту

 ISSN: 2412-2475