№ 5 (2015)

Літературний процес: методологія, імена, тенденції

Зміст

Епоха Грінченка

РОДИНА ЯК ЦЕНТР УСЕСВІТУ ЗАКАРПАТСЬКОГО СЕЛЯНИНА У ТВОРЧОСТІ ІВАНА ЧЕНДЕЯ PDF
Вікторія Бойко
РОМАНИ Т. ГАРДІ І ПАНАСА МИРНОГО: ІНДИВІДУАЛЬНО-МОВЛЕННЄВИЙ АСПЕКТ ХАРАКТЕРОТВОРЕННЯ PDF
Катерина Мельникова
ТРАДИЦІЙНІСТЬ ЗМАЛЮВАННЯ КОЗАЦТВА У ТВОРАХ ДАНИЛА МОРДОВЦЯ PDF
Ольга Новик
ІВАН ФРАНКО І ФЕДІР ДОСТОЄВСЬКИЙ: КОНТАКТНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ДИСКУРС PDF
Ольга Оренчак
АРХЕТИПНИЙ ОБРАЗ ВОРІТ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ ПРОЗІ 30–60-х рр. ХІХ ст. PDF
Жанна Янковська

Концептуальні питання літературознавства

ТОПОС ЛЬВОВА У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ PDF
Тетяна Белімова
ПОНЯТТЯ «ПРОСТІР ЛІТЕРАТУРИ» У СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ PDF
Петро Білоус
УКРАЇНСЬКА ВІРШОВАНА САТИРА Й ГУМОР ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
Оксана Гарачковська
ПРИТЧОВИЙ ХАРАКТЕР ПОВІСТІ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ «НІОБА» PDF
Лариса Жижченко
ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Д. ДОНЦОВА-КРИТИКА КРІЗЬ ПРИЗМУ КАТЕГОРІЇ ІРОНІЧНОГО PDF
Вікторія Колкутіна
МИСТЕЦТВО VERSUS ІМІТАТ-ЛІТЕРАТУРА: ПРОБЛЕМА ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОГО РОМАНУ 20–30-х рр. ХХ ст. PDF
Інна Комаровська
КОНЦЕПТОСФЕРА ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ ГРИГОРІЯ БІЛОУСА: СКОВОРОДИНІВСЬКІ МОТИВИ PDF
Людмила Марчук
СИМУЛЯКРИЗАЦІЯ В АЛЬТІСТОРИЧНОМУ ТВОРІ В. КОЖЕЛЯНКА «ДЕФІЛЯДА В МОСКВІ» ЯК ВИЯВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛІТЕРАТУРІ PDF
Ольга Поліщук
ФАБУЛЬНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ ТА ВІДКРИТІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ PDF
Ірина Рибалка
ЛІТЕРАТУРНО-ФІЛОСОФСЬКІ ВИМІРИ ЧАСУ У РОМАНІ ЖОРЖ САНД «ГРАФИНЯ РУДОЛЬШТАДТ» PDF
Лілія Сипа
ПОЛЬСЬКОМОВНА ПОЛЕМІКА ЙОАНИКІЯ ГАЛЯТОВСЬКОГО: МІЖ ПОЛІТИКОЮ ТА БОГОСЛОВ’ЯМ PDF
Світлана Сухарєва

Сучасні методологічні і методичні підходи до вивчення художнього тексту

ДІАЛЕКТИКА НОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ТА КУЛЬТУРИ У НОВОМУ ІСТОРИЗМІ PDF PDF PDF
Микола Сур'як
ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ PDF (Russian)
Алла Антипова
МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ ТВОРЧЕСТВА Н.В. ГОГОЛЯ: ГОГОЛЬ-ПИСАТЕЛЬ И ГОГОЛЬ-МОРАЛИСТ В ПОНИМАНИИ СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА PDF (Russian)
Владимир Гладышев
ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕННЯ УЧНІВ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ЯК ВИЯВ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО ВИБОРУ PDF
Жанна Клименко
МЕТОДОЛОГІЯ МІФОПОЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ (НА ПРИКЛАДІ МІФОЛОГІЧНОЇ ДРАМИ) PDF
Олена Кобзар
ДІАЛОГ ЯК ЗАСІБ КОМІЧНОГО PDF
Олена Кузьмич
ЕЛІТАРНІСТЬ ЧИ ЕЛІТНІСТЬ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПЛЕКАННЯ СУЧАСНОГО ЧИТАЧА PDF
Лідія Мацевко-Бекерська
ЗНАЧЕННЯ ПОЕТИЧНОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ У ФОРМУВАННІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТА PDF
Юлія Москвич
БОРОТЬБА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ У ДОСЛІДЖЕННЯХ БІОГРАФІЇ Т.Г. ШЕВЧЕНКА 1920-х — поч. 1930-х рр. PDF
Михайло Сподарець

Параметри інтермедіального простору

ТАТАРЫ И УКРАИНЦЫ Г. СЕНКЕВИЧА: ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И КСЕНОФОБСКИЕ ИНТЕНЦИИ PDF (Russian)
Микола Васьків
ДИСКУРС ВІКОВОЇ ДИНАМІКИ СТАРІННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ ДРАМАТУРГІЇ США) PDF
Анна Гайдаш
«СЦЕНІЧНИЙ» ТИП ОПОВІДАННЯ ДЖ. КОНРАДА ТА О. ГРІНА У ТИПОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ PDF
Лідія Кобзан
ВПЛИВ НАСЛІДКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ PDF
Ірина Кропивко
ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДИТЯЧІЙ ПРОЗІ РОАЛЬДА ДАЛА PDF
Тетяна Кушнірова
КОНТРОВЕРСІЇ СУЧАСНОЇ РЕЦЕПЦІЇ ДАНТЕ ТА ПРОБЛЕМА УНІВЕРСАЛЬНОЇ МОВИ У КУЛЬТУРІ ЛЮДСТВА PDF
Марія Моклиця
РЕАЛІЗАЦІЯ НЕОМІФОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ АНІМАЛІСТИЧНОЇ МЕТАФОРИ У ПРОЗІ РОСИ МОНТЕРО PDF
Світлана Романова
МІСЬКИЙ ПРОСТІР ЯК ТЛО ЕПОХИ У РОМАНІ В. ДОМОНТОВИЧА «ДОКТОР СЕРАФІКУС» PDF
Ганна Саган
ЗАСОБИ МОВНОГО МАНІПУЛЮВАННЯ У СУЧАСНИХ ЗМІ PDF
Людмила Чік
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ВИКЛИК НАЦІОНАЛЬНІЙ ІДЕНТИЧНОСТІ МИТЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ PDF
Юлія Ященко

Поетологічний дискурс

РОМАН КАРЕН ХАРПЕР ЯК КВАЗІ-БІОГРАФІЯ МАРІЇ БОЛЕЙН Без заголовку PDF
Олександр Галич
ОПОЗИЦІЯ «МІСТО (ЦИВІЛІЗАЦІЯ) / СЕЛО (ПРИРОДА)» В РОМАНІ «ЩОДЕННИЙ ЖЕЗЛ» Є. ПАШКОВСЬКОГО PDF
Дар'я Гнілицька
ПЕРСИДСКАЯ ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ РЕЦЕПЦИЯ ПЬЕСЫ М. КУЛИША «МИНА МАЗАЙЛО» PDF (Russian)
Абтн Голькар
А. БАРБЮС, Е. РЕМАРК, О. ГОНЧАР: ПАРАДИГМА ПАРАЛЕЛЬНИХ СТРУКТУР PDF
Микола Гуменний
СПЕЦИФИКА ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В ПОВЕСТИ А. ЖИДА «ИЗАБЕЛЬ» PDF (Russian)
Тетяна Динниченко
ОБРАЗ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА У РЕВОЛЮЦІЙНОМУ ВИРІ У РОМАНІ ОЛЕКСІЯ КУНДЗІЧА «DЕ FACTO» PDF
Лілія Дмитрук
ЕКЗИСТЕНЦІАЛИ ТУГИ І СТРАХУ У РОМАНАХ І. БАГРЯНОГО «ЛЮДИНА БІЖИТЬ НАД ПРІРВОЮ» ТА Е.М. РЕМАРКА «ЧАС ЖИТИ І ЧАС ПОМИРАТИ» PDF
Назар Маланій
ТУРЕЦЬКА ДИТЯЧА ДРАМАТУРГІЯ: ҐЕНЕЗА, РОЗВИТОК, ПРЕДСТАВНИКИ PDF
Ірина Прушковська
МІФОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР ТРИЛОГІЇ ПРО СОНЯЧНИХ ЗАЙЧИКІВ ВСЕВОЛОДА НЕСТАЙКА PDF
Наталія Резніченко
«БЕСКОНЕЧНЫЙ ТУПИК» Д. ГАЛКОВСКОГО: СТРАТЕГИИ ЭССЕИЗАЦИИ PDF (Russian)
Лариса Садыкова
РОЛЬ «БУКВЕННЫХ» АНТРОПОЭТОНИМОВ В СТРУКТУРЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ PDF (Russian)
Ирина Шлапак


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2412-2475