№ 4 (2014)

Літературний процес: методологія, імена, тенденції

Зміст

Питання поетики

ТЕКСТОВА ПОЛІВАРІАТИВНІСТЬ МІФОЛОГІЧНОГО СЦЕНАРІЮ ПОЧАТКУ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ КОСМОГОНІЧНИХ ТА АНТРОПОГОНІЧНИХ МІФІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ СЕРГІЯ ЖАДАНА) PDF
Юлія Василівна Вишницька
МІФОЛОГІЧНА ТЕМАТИКА ТА МОТИВНИЙ КОМПЛЕКС В АНГЛІЙСЬКІЙ БАРОКОВІЙ ДРАМАТУРГІЇ PDF
Марина Олексіївна Зуєнко
ФОРМИ НАРАЦІЇ В ПОВІСТЯХ А. ЧЕХОВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1890-х рр. PDF
Ксенія Григорівна Коваленко
ЕВОЛЮЦІЯ ОБРАЗУ ЖІНКИ У СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ ПРОЗІ PDF
Анна Олегівна Кушнір
ВОКАЛЬНИЙ ДУЕТ І ВІДТВОРЕННЯ ЗМІСТОВО-ФОРМАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІСЕННОЇ ЛІРИКИ PDF
Олена Олександрівна Малахова
ВАСИЛЬ СТУС: ДО ПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ВПЛИВУ PDF
Тетяна Михайлівна Михайлова
ХУДОЖНЯ РЕЦЕПЦІЯ ДУХОВЕНСТВА У ТВОРЧОСТІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ PDF
Ірина Леонідівна Приліпко
ЗВУЖЕННЯ КОЛА СИМВОЛІЧНИХ ЗНАЧЕНЬ СИНЬОГО (БЛАКИТНОГО) В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Андрій Володимирович Тімофєєв
АВТОРСЬКА СТРАТЕГІЯ ВПЛИВУ НА ЧИТАЧА У ТВОРАХ ТАНІ МАЛЯРЧУК PDF
Ольга Анатоліївна Хамедова
JĘZYK SZTUKI W OPOWIADANIACH GUSTAWA HERLINGA-GRUDZIŃSKIEGO — PORTRET WENECKI PDF (Polska)
Alessandro  Ajres
"UKRAIŃSKI SMAK" W "ZIEMIAŃSTWIE POLSKIM" KAJETANA KOŹMIANA PDF (Polska)
Łukasz  Zabielski
"KSIĘGA MYCH MARZEŃ" — KIJOWSKIE LATA BOLESŁAWA LEŚMIANA PDF (Polska)
Hanna Ratuszna
OPUKIWANIE NIEWIADOMEJ. REINTERPRETACJE ROMANTYCZNEGO MITU PÓŁNOCY W "MOJEJ EUROPIE" JURIJA ANDRUCHOWYCZA I ANDRZEJA STASIUKA PDF (Polska)
Grażyna  Tomaszewska

Інтермедіальний простір

ІНТЕРМЕДІАЛЬНИЙ ДИСКУРС ПОВІСТІ Р. ІВАНИЧУКА «СМЕРТЬ ЮДИ» PDF
Галина Володимирівна Бітківська
РОЛЬ ЕКФРАЗИСУ В СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Тетяна Володимирівна Бовсунівська
НЕЗАЛЕЖНА ТА КОМЕРЦІЙНА КОМУНІКАЦІЯ У СИСТЕМІ ЗМІ ТА PR-ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Тетяна Анатоліївна Землякова
ТОСКА ПО ДОМАШНЕМУ ОЧАГУ: МАНДЕЛЬШТАМ, АРХИТЕКТУРА И РУССКИЙ ЯЗЫК PDF (Russian)
Corinne Fournier  Kiss
КАТЕГОРІЯ ІМІДЖУ В СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ТА В СИСТЕМІ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ОСВІТИ PDF
Любов Марківна Хавкіна
CIEMNA TEOFANIA DOSTOJEWSKIEGO W ŚWIETLE ETNOGENETYCZNYM PDF (Polska)
Kaźmierczyk Zbigniew
IZAAK EMMANUIŁOWICZ BABEL I GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI PDF (Polska)
Feliks Tomaszewski

Епоха Грінченка

«КВІТКОВІ» НАРИСИ УЛЯНИ КРАВЧЕНКО PDF
Тетяна Іванівна Ткаченко
МЕМУАРНО-АВТОБІОГРАФІЧНІ СПОГАДИ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ І ГРОМАДСЬКИХ ДІЯЧІВ ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ЛІТЕРАТУРНИЙ ВИМІР PDF
Тетяна Юріївна Черкашина
GABRIELA ZAPOLSKA I WŁODZIMIERZ ZAGÓRSKI W KRZYWYM ZWIERCIADLE MŁODEJ POLSKI PDF (Polska)
Urszula Adamska
GABRIELA ZAPOLSKA I ŁESIA UKRAINKA — DRAMATURGIA PRZEKROCZENIA. PROPOZYCJE WSTĘPNE PDF (Polska)
Anna  Janicka

Історія науки

ЖУРНАЛ «ШЕРШЕНЬ» В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ САТИРИ PDF
Оксана Олександрівна Гарачковська
РОЗВИТОК ЯПОНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЕПОХИ ХЕЙАН У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ІХ ст.: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ PDF
Аліна Василівна Гілевич
МОВНА ГРА ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА PDF
Каріна Сергіївна Дорошенко
ТЕОРЕТИЧНА МАНТІЯ КОРОЛЯ ФУТУРОПРЕРІЙ PDF
Олексій Дмитрович Сінченко
КУЛЬТУРНО-УНІВЕРСАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ В МЕТОДОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ PDF
Ольга Дмитрівна Турган
KULT ŚWIĘTYCH PRAWOSŁAWNYCH W MONASTERACH WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO W XVI WIEKU PDF (Polska)
Piotr Chomik
KOZAK, DANDYS, NIHILISTA. OBRAZ ŚWIATA W TWÓRCZOŚCI WŁADYSŁAWA SŁOWACKIEGO PDF (Polska)
Grzegorz  Kowalski
GŁOS “POLSKIEGO WYGNAŃCA” O UKRAINIE W AMERYCE W 1837 ROKU — PO ANGIELSKU PDF (Polska)
Jarosław  Ławski
RELACJE OSOBOWE W SIELANCE FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO "DO JUSTYNY. TĘSKNOŚĆ NA WIOSNĘ" PDF (Polska)
Marek  Nalepa
CERKIEW W HAJNÓWCE. TRADYCJA I MODERNIZM PDF (Polska)
Krzysztof Woźniak


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2412-2475