№ 9 (2017)

Літературний процес: методологія, імена, тенденції

Зміст

Автор, жанр, стиль як параметри поетики

«Чи потрібна казка пролетарській дитині?»: дискусія навколо казки у 1920–1930-х рр PDF
Наталія Блохіна
Концепт неволі в ліриці Тараса Мельничука PDF
Ірина Борисюк
Історія однієї присвяти: автобіографічний дискурс роману Віталія Бендера «Марш молодости» PDF
Антон Бузов
Художня трансгресія Леоніда Чернова-Малошийченка: мемуарний дискурс PDF
Олександр Галич
Журналістська та редакторська діяльність Михася Ткача PDF
Оксана Гарачковська
Жовтневий переворот і його наслідки в Україні: жанрова палітра й художні особливості малої емігрантської прози 1920-х років PDF
Ірина Жиленко
Революційність поетики «четвертого часу» в романі-спогаді Ґ. Ґрасса «Цибулина пам’яті» PDF
Кирило Ігошев
Міфологізація Стамбула в романі Орхана Памука «Біла фортеця» PDF
Семіх Кая
Урбаністичні візії новітньої української авторської казки для дітей PDF
Віталіна Кизилова
Неоміфологічний простір «Щоденника україножера» І. Семесюка як місце демонтажу колоніальних структур PDF
Наталія Ковтонюк
«Сповідь» Ж.-Ж. Руссо: традиції і новації PDF
Олена Ковальова
Люди зі страху не можуть творити історію (екзистенційна концепція страху в епічних полотнах Р. Андріяшика) PDF
Володимир Кузьменко
Репрезентація хронокомплексу та ментальної бінарної опозиції (на матеріалі есею «Крижана правда» Є. Пашковського) PDF
Дар’я Матушкіна
Конфлікт інтерпретацій у романах У. Еко «Ім’я рози» та «Острів попереднього дня» PDF
Ірина Рибалка
Революційні події в художній інтерпретації Костянтина Паустовського (за автобіографічною «Повістю про життя») PDF
Людмила Ромащенко
Роль християнської традиції Т. Шевченка у філософських та історіософських працях Дмитра Донцова PDF
Марія Сенета
Цикл «Під вічним небом» В. Шевчука як метатекст PDF
Наталія Сизоненко
«За вікном шумить чи степ, чи місто…»: антитезові мотиви у поезії Бориса Тенети . PDF
Ліна Стороженко
Контрреформаційна літературна діяльність Миколая Ціховича: проблематика й інтертекст PDF
Світлана Сухарєва
Неомарксистська версія революційної ситуації в романі Чайни М’євіля «Залізна рада» PDF
Сергій Цікавий
Репрезентація жанру записок у тюремно-табірній прозі: «Записки політв’язня» Юрія Мозіля. PDF
Катерина Шахова
Українська національна революція в критичному дискурсі Юрія Лавріненка PDF
Тетяна Шестопалова

Концептуальні питання теорії літератури і літературної критики

ТРАНСГРЕСІЯ І УСПІХ РЕВОЛЮЦІЙ PDF (Russian)
Мариям Арпентьева
Повстання проти «влади батьків» як ініціація в сучасній українській романістиці (на матеріалі трилогії Люко Дашвар «Биті є») PDF
Ольга Башкирова
Митець і революція: до питання типології взаємин PDF
Оксана Гальчук
РЕВОЛЮЦІЯ І СМЕРТЬ ЕСТЕТИКИ: ІДЕОЛОГІЧНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ДМИТРА ДОНЦОВА ТА ЛЬВА ТРОЦЬКОГО PDF
Михайло Жилін
Деколонізація як складний феномен PDF
Світлана Євтушенко
Революція 1917 року: проблема фіксації, рецепції, художнього зображення поліфонічних міфів в українській еміграційній літературі PDF
Віталій Мацько
Еволюція альтернативної історії в художній літературі PDF
Ольга Поліщук
Стан турецької авторської драми періоду «між двох революцій» PDF
Ірина Прушковська
Революція vs еволюція: динаміка розвитку сучасного українського літературного процесу PDF
Олена Романенко
Українська література другої половини XVIII століття крізь призму Просвітництва (до постановки проблеми) PDF
Ольга Циганок
ФАІК АЛІ: ПОЕТ-ШАНУВАЛЬНИК МІДХАТ-ПАШІ PDF (Türkçe)
ÇİTÇİ Yrd. Doç. Dr. Selahattin


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2412-2475